Enerji Politikamız

“ADANA CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” Cam İşleme, Baskılama, Mobilya Camları Üretimi yapan Akdenizde en büyük fabrikalarından biridir. “ADANA CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”, enerji yönetim sistemini kurup, uygulayıp ve sürekliliğini sağlamak üzere Enerji politikasını kullanır.

 

 

Enerji Politikasının hayata geçirilmesi aşağıdakiler ile sağlanır;

 

 

  • Enerjinin kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemeler ve zorunlu standartlara ve müşteri gerekliliklere uyulması,

 

  • Enerji yönetim sisteminin ve performasının sürekli izlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için enerji faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakların sağlanması,
  • Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurulması,
  • Tüm çalışanlara ve tedarikçilere verilen eğitimlerle, enerji konusunda bilincin arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılması,
  • Enerji politikasının, enerji hedef ve amaçlarının düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulup dökümante edilerek tüm seviyelerde duyurulması, belirli periyotlarda gözden geçirilmesi ve güncellenmesi,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimliliği yüksek ürünlerin tercih edilmesi, enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımların desteklenmesi ve aldığı hizmetlerde enerji verimlilik hizmeti, ürün ve yönetim faaliyetlerini yürüten firmaların tercih edilmesi.
  • Üstte belirtilen maddelerin yerine getirileceği taahhüt edilmektedir.

 

 

 

“ADANA CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tüm çalışanları, bu politikanın sağlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmada kendisine ait olan görevlerinin, yetkilerinin ve sorumluluklarının bilincindedirler.

 

Bu politikasının uygulanması için şartların oluşturulması, enerji yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, sürekli iyileştirimesi ve kaynakların sorumluluğu ve yükümlülüğünü üst yönetim üstlenir.