Cam Bilgi

Cam Kullanımı, Aktarımı ve Koruma

Low-E gibi yumuşak kaplamalı panolar tek cam olarak kullanılamazlar.Diğer yandan,kaplamalı güneş kontrol camları ve Tentesol serisinin tek cam olarak ve kaplamaları 2. yüzeye gelecek şekilde kullanımı mümkündür. Temizlik için ulaşılamayan aralıklar ve boşluklarda kaplamalı tek cam uygulamalarından kaçınılmalıdır. Reflektif (yansıtıcı) camların kaplamalı yüzleri, "kaplama detektörü" veya bir "kurşun kalem" yardımı ile ayırdedilebilir. Kurşun kalem kaplamalı yüzeye temas ettiğinde tek bir görüntü oluşurken, kaplamasız yüzde çift görüntü elde edilir. Low-E benzeri, görünmeyen kaplamalar ise detektör veya çakmak alevi ile belirlenebilir. Low-E kaplamalı yüz çakmak alevini kızıl veya yeşilimsi yansıtırken, kaplamasız yüzler sarımsı bir alev yansıtırlar. Cam, uygulama öncesinde, uygulama esnasında ve sonrasında aşındırıcı malzemeler, asit ve alkaliler, kaynak kıvılcımları ile yüzey ve kenar zedelenmelerinden korunmalıdır. Cam, handling, nakliye ve şantiyede stoklanması sırasında iyi havalandırılmış yerlerde neme karşı korunmalı, cam sehpaları üzerinde iyi desteklenerek düşey ile 50-70 açı yapacak şekilde istiflenmelidir.

 

Cam Temizliği

Cam estetiği düzenli aralıklarla ve yeterli sıklıkta temizlenerek korunmalıdır. Cam temizliği, yumuşak ve pürüzsüz bir bez, yumuşak sabun, deterjan veya geleneksel temizlik solüsyonları ile yapılmalı, temiz su ile durulanmalıdır. Kaplamalı camlar da diğer camlara uygulanan teknikler ile fakat daha çok özen gösterilerek temizlenmelidir. Kaplamalı cam yüzeylerinin temizliğinde aşındırıcı temizlik malzemeleri, bıçak, macun spatulası ve benzeri kesici ve zedeleyici aletler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kaplamalı camlar üzerindeki lekelerin daha dikkat çekici olduğu unutulmamalıdır.

 

Isıl Kırılma Riskleri

Camlar güneş radyasyon ısısına karşı üç şekilde tepki gösterir. Cama etkiyen güneş enerjisinin bir bölümü doğrudan içeri girer; bir bölümü doğrudan dışa yansır ve kalan bölümü ise cam tarafından soğurulur; soğurulan ısı daha sonra içe ve dışa soğur. Soğurulan enerjinin camı ısıtması sonucunda camın güneş alan bölümü ile gölgede kalan bölümü arasında oluşan genleşme farklılığı dayanım sınırının ötesinde, ısıl gerilimlere bağlı "kendiliğinden" kırılmalara yol açabilir. Harmandan renkli veya kaplamalı güneş kontrol camları ile çok katlı laminasyonlu üniteler ısıl kırılma risklerine en açık camlardır. Camda ısıl kırılma risklerini arttıran faktörler aşağıda sıralanmaktadır: Yüksek güneş enerjisi soğurma kat sayısı ve bu olguyu arttıran çok katlı yalıtım camları, laminasyon, opaklaştırma gibi etkenler; Şiddetli güneş radyasyonunun etkili olduğu bölgeler. Yüksek rakımlı dağlık bölgeler ve rutubetin az olduğu çöller diğer bölgelere göre daha yüksek güneş ışınımına maruzdur.

Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılığı;

Kenarları pürüzlü ve özürlü, kesim kalitesi düşük camlar;

Ağaçlar, komşu binalar ve özellikle saçaklarla yatay doğrama çıkıntılarının neden olduğu statik (kararlı) gölgeler;

Camlama arkasında sıcaklık birikimine neden olabilecek sıkı sıkıya kapatılmış jaluzi, perde veya parapet aralıklarındaki havalandırılamayan bölgeler;

Beton, ahşap gibi yüksek ısı depolama kapasiteli doğrama veya strüktürel çerçeve elemanları;

Cam yüzeyine doğrudan yöneltilmiş kızılötesi (enfraruj) ısıtıcı lambalar ve mekanik üflemeli iklimlendirme donanımları; Düşey camlamalara göre güneş ışınlarını daha dik alan eğimli çatı camlamaları;

Değişik coğrafi bölgelerdeki bazı uygulama örneklerinde, kenarları düzgün kesimli veya rodajlı olmak kaydıyla bir çok güneş kontrol camı ciddi ısıl kırılmalara rastlanmaksızın ısıl işleme tabi tutulmadan kullanılabilmektedir. Isıl kırılma risklerinin önceden tahmin edilebilmesi için kullanılabilecek yöntemlerden biri camların soğurma kat sayıları ile daha önceki kullanımları arasındaki ilişkinin geriye dönük istatiksel veri olarak değerlendirilmesi ve bundan sonuçlar çıkarılmasıdır.

Sorun olasılığını düşürmek için gözetilebilecek faydalı bir kaç öneri aşağıda sıralanmaktadır:
1. Güneş kontrol kaplamaları renkli alt cam üzerine uygulandığında camlar ısıl işleme tabi tutulmalıdır.
2. Opaklaştırılmış bütün cam panolar ısıl işlemli olmalıdır.
3. Parapet yalıtım ünitelerinin dışa bakan güneş kontrol camlarının genellikle; iç camlarının ise bazı durumlarda ısıl işlemli olması gerekmektedir. Parapet yalıtım ünitelerinin iç camı emaye boyalı ise, ünitenin her iki camının da ısıl işlemli olması mutlak bir zorunluluktur.
4. Sürmeli pencerelerde olduğu gibi güneşi doğrudan alan üst üste camlamalarda da ısıl kırılmalar artacağı için ısıl işlem gerekebilir.
5. Aralarında yeterli havalandırma olmayacak şekilde üst üste stoklanmış ısıl işlemsiz cam plakalar güneş ışığına karşı açıkta bırakılmamalıdır. Yalıtım camı üniteleri renksiz camın olduğu yüzeyden etiketlenmelidir.
6. Güneş kontrol camlarıyla kombinasyonlu kontra saldırı ünitelerinde bütün cam katmanlarının ısıl işlemli olması yararlı olacaktır.
7. Isıl kırılma riskleri açısından belirsizlik ve şüphe doğduğunda güneş kontrol camlarının ısıl işlemli olması en isabetli karardır. GÜNEŞ VE ISI KONTROL CAMLARI: Deniz seviyesinde, ufuk çizgisinin 30o üzerindeki bir açıyla bulutsuz bir havada toplam güneş enerjisinin % 1'i 280-380 nm. mor ötesi (UV) aralığında; % 53'ü 380-780 nm. görünür ışık aralığında ve % 46'sı ise 780-2500 nm. yakın kızılötesi (IR) aralığında dünyamıza ulaşmaktadır. Camın karakteristik parametreleri, spektrofotometrik ölçümler ve ilgili standartlarda belirtilen hesap yöntemleri yardımıyla, güneş ışınlarının cam yüzeyine 90o açıyla geldiği kabul edilerek, belirlenir.